Webhelyünk bezárt

BÚVÁRMÚZEUM

"A múzeum, az olyan nyilvános köz-, vagy magángyûjtemény, melyben tudományos, vagy mûvészeti szempontból értékes tárgyak kiállítása állandó elhelyezést nyer. A múzeum szó a görög musaion (a múzsáknak szentelt) szóból ered" - írja egy régi lexikon, míg egy újabb kötet meghatározás szerint: "a múzeum az emberiség kultúrfejlõdésére vonatkozó anyagokat bemutató nyilvános gyûjtemény. A hagyományos múzeum célkitûzése a mûveltség terjesztése kiállítások formájában."

Napjainkban a világ országaiban felbecsülhetetlen számú múzeum mûködik, tárlóikban a közeli és távoli múltból származó legkülönfélébb eszközöket, tárgyakat, emlékeket mutatnak be a látogatóknak.

A kisebb és nagyobb múzeumok kiállítási anyagai nagyon sokfélék, bemutatnak régiségeket, fegyvereket, gépeket, ruhákat, használati- és dísztárgyakat, ékszereket, bútorokat, képeket, jármûveket, hangszereket, s ki tudná felsorolni, hogy mi mindent. Érdekes azonban, hogy a több mint két- és fél ezer éves búvárkodás emlékeit szakkiállításként nem gyûjtötte még össze senki. Igaz, vannak múzeumok, melyek kiállítási tárgyai között megtalálhatók a búvárkodás emlékei is, de az ilyen gyûjtemények meglehetõsen ritkák. Ezek a kiállítások mind-mind a szárazföldön vannak, épületekben helyezték el azokat, melyet az érdeklõdõ utcai ruhában látogathat.

Még 2005 telén gondoltunk arra, hogy hozzunk létre a könnyûbúvárok régi felszereléseibõl egy gyûjteményt. Ez még nem egy különleges dolog. Amennyiben azonban azt is figyelembe vesszük, hogy napjainkban magánszemélyeknek korlátozott lehetõségek állnak a rendelkezésükre, hogy egy folyamatosan látogatható kiállítást valósítsanak meg, akkor már érdekesebbnek tûnik az elgondolás. Tudtuk, hogy a kiállítási tárgyak területén a hivatalos gyûjteményekkel nem tudunk versenyezni, ezért egy különleges megoldást kerestünk. Arra gondoltunk, hogy gyûjteményünket, múzeumunkat a víz alatt építjük fel. Ez nem csak különleges, de egyedülálló is, mert tudomásunk szerint víz alatti búvármúzeum sehol nem létezik a világon. Az elhatározást tett követte. Búvárbarátainknak, ismerõseinknek elõször félve beszéltünk tervünkrõl, gondolván, hogy legjobb esetben is megmosolyogják ötletünket. Tévedtünk! Kivétel nélkül minden búvár lelkesen fogadta a búvármúzeum ötletét, de ami még fontosabb, akit kértünk, az segített is a megvalósításban. Voltak, akik helyet biztosítottak, voltak, akik a múzeum építésben, vagy berendezésében segítettek. Sokan voltak olyanok is, akik féltve õrzött ereklyéiket ajánlották fel a kiállítási tárgyak közé, s a segítõkészség a késõbbiekben sem csökkent. A búvármúzeumot befogadta a tó is, élõvilága idõrõl idõre belepi, rátelepszik a tartókra, kiállított tárgyakra... 

Újdonság, hogy  2012. július harmadik napjától egy teljesen új,  a második kiállítás volt látogatható. Öt évvel késõbb ismét, immár harmadszor újult meg a Búvármúzeum, így 2017. júniusától ismét egy teljesen új kiállítás várja a búvárokat.

Köszönjük mindenkinek, aki jó szándékkal segítette ötletünk megvalósítását!

© buvarmuzeum.hu
hamarosan...